Ons adres
Molenlaan 14, 2861 LA Bergambacht

Bel ons via 0182 351 300

 

ANBI

februari 2020

Er altijd al van gedroomd om molenaar te worden? Met pensioen en zin in een leuke hobby? In beide gevallen is Willem Roose de man die je moet hebben! Want Willem vindt het een mooie uitdaging om zijn enthousiasme voor het aloude ambachtelijke vak met anderen te delen. Roose geldt als één van de weinig mensen die van het molenaarsvak zijn beroep heeft kunnen maken. In onze regio staat hij bekend als de man die de wieken van Molen den Arend in Bergambacht laat draaien en daar allerlei soorten meel produceert dat vervolgens in het inpandige Molenwinkeltje wordt verkocht. “In totaal ben ik momenteel in zeven molens actief”, vertelt de geboren

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard heeft per 1 februari jongstleden de exploitatie van het Molenwinkeltje van Molen Den Arend in Bergambacht op zich genomen. Deze stap houdt in dat SDK voortaan zelf de regie heeft over het assortiment, de prijzen etc. Mooi is ook dat de helft van de winst uit verkoop en acties in de kas van de stichting vloeit. De overige vijftig procent is voor stichting Molen Den Arend, zoals bekend de eigenaar van de beroemde Krimpenerwaardse molen. Ter voorbereiding op de overname van huur en assortiment is er al hard gewerkt door begeleidsters en vrijwilligers. Hun en ons doel is om van het Molenwinkeltje

Het bestuur van Molen den Arend verwelkomt een prettige versterking: Grea van Vliet. Vele Bergambachters kennen haar als eigenaar van Kapsalon Grea en als enthousiast lid van winkeliersvereniging Winkelhof Bergambacht. Daar komt nu dus het bestuurslidmaatschap van Molen Den Arend bij. "Ik vind het belangrijk dat de molen als gezichtsbepalend onderdeel van ons dorp behouden blijft", zegt Grea van Vliet. "Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen." Het bestuur van Molen Den Arend Bergambacht. De nieuwe bestuurder vervangt Bert Looren, die zich na een lange periode verdienstelijk te hebben gemaakt, rustiger aan gaat doen. Zijn penningmeestersfunctie is overgenomen door Piet Speksnijder. Ad Scheer is